fredag 30. mars 2012

Borettslag Dh2bI faget design og arkitektur 1 har vi sett på måter å bo på, og vi har satt oss inn i Norges utvikling av drabantbyer i etterkrigstiden. Elevene har undersøkt borettslag og i grupper designet egne borettslag av ulike konsept med tanke på Bodø. Elevene lagde også plantegninger over de ulike leilighetene i hver boenhet, og alle eventualiteter fra bodplass til utsikt er tatt hensyn til.

tirsdag 6. mars 2012

Årsprøve Parken t-skjorte og pop art (sp1f)

I uke 8 hadde alle klassene på Formgiving Bodin årsprøve i ett av kunstfagene, som øvelse til eksamen.
Prøveformen består av 2 dager forberedelse på skola innen ett tema, og en dag med en praktisk oppgave innenfor tema som en prøve. Dette avsluttes med 15 minutters muntlig fremlegg ( en praktisk muntlig tentamen )

Sp1f fikk tema Pop art og Parkenfestivalen, og fikk i oppgave å lage T-skjorter til Crew eller frivillige på selve prøvedagen. 

Surrealisme cafe - modellbygging

Elevene fikk i oppdrag å la seg inspirere av surrealismen som stil, og en av dette årtiets stiler til å lage innrede en cafe. Elevene har vært på befaring på byens cafer og gjort analyser som forarbeid. Etter modellbygginga skulle elevene også arbeide med lysetting for å oppnå ulike stemmninger på cafen sin.