onsdag 31. august 2011

Oppstart skoleåret 2011/2012Oppstartsoppgave for alle klasser på formgiving Bodin: TRE TRÆR.
Elevene fikk i oppgave å lage blad, insekt og fantasifisker på 10 timer for å dekorere trærne på skolens uteområde. Det var fritt materialvalg.