torsdag 7. april 2011

Fargeoppgave fra barokken, sp3f
Elevene har tatt utganspunkt i 3 kunstere fra barokken og deres bilder, og arbeidet i gruppe for å fremstille ett maleri til sammen. 4 eller 2 elever pr maleri.

Elevene måtte blande seg fram til korrekt farge, tilegne seg barokkmalernes teknikk, arbeide med å få riktig overflate/teksur, lys/skygge samt etterligne kunstnernes detaljrike draperi.
onsdag 6. april 2011

Redesign av sko - sp3f

Dette er noen av "før" bildene Bildene er tatt på produktfotobord. Elevene hentet inspirasjon fra skomote og arbeidet i 15 timer med å redesigne sine sko, og redegjordt for sin inspirasjon og sin utrykksmåte.
Slik ble skoene etter redesign: