tirsdag 8. desember 2009

IKONI denne formkulturoppgaven skulle elevene sette seg inn i hvordan middelalderens ikon ble framstilt.
- Hvilke symbolbetydning har ikon?
- Hvilke regler for komposisjon gjelder ikon?

Denne oppgaven krevde også en skriftlig forøvelse som satte elevene inn i tidsånden,
og så skulle de male seg et eget ikon (noen med moderne vri) som følger "ikon-reglene".