tirsdag 22. november 2011

Kopper i keramikk inspirert av stil/ismeHer er kopper inspirert av stiler og ismer på 1900 tallet. Disse koppene er akkurat ferdig formet med plateteknikk og lagt på farge med begitning. Koppene skal brennes og glaseres - og bli ferdige til jul. Elevene skriver rapport om stilen de er inspirert av, de har laget arbeidstegning i målestokk og hatt en lang skisseprosess med minimun 30 skisser. Dette er bilder av Sp1f sine kopper før råbrann.

- og disse koppene blir er STILIGE!

onsdag 16. november 2011

ekspresjonismen og du - sp1fSP1F fikk i oppdrag å undersøke ekspresjonismen, en av stilene innenfor modernismen. De skulle bli inspirert av en kunstner og lage et portrett i samme formspråk.
Klassen har lært om ekspresjonismen generelt, Den franske gruppen "Fauvistene" med Matisse i spissen, de tyske ekspresjonismegruppene "Die Bruke" og "Der Blaue reiter", samt Van Gogh og Edvard Munch. Portrettene ble levert med skriftlig rapport om ekspresjonismen og egenvurdering.

onsdag 9. november 2011

sp3f- bilder fra prosess til Abstrakt maleri

Elevene i sp3f har tatt utganspunkt i arbeid med kroki (hurtige skisser av menneske eller gjenstander) og skal lage sitt eget abstrakte maleri. Det abstakte maleriet skal ha fargekontraster, være i balanse, ha størrelseskontrast og strukturkontrast. Her er bilder fra prosessen så langt. Bildene er ca a2 og malt i akryl

trykk og foto - trærTrykk og foto på vg2 har tatt foto av trær , og laget linosnitt av dem. Her er noen bilder fra inspirasjon og de ferdige linosnittene montert i passepartout

Han trakk seg sammen bak døren, i det hun låste opp og kom nølende inn....Sp3f fikk i oppdrag å lage scenografi ut fra denne setningen, som illustrer hva som skjer før eller etter. I bildeserien vises idekart, skisseprosess og bilde av ferdig scenografi.