tirsdag 6. mars 2012

Surrealisme cafe - modellbygging

Elevene fikk i oppdrag å la seg inspirere av surrealismen som stil, og en av dette årtiets stiler til å lage innrede en cafe. Elevene har vært på befaring på byens cafer og gjort analyser som forarbeid. Etter modellbygginga skulle elevene også arbeide med lysetting for å oppnå ulike stemmninger på cafen sin.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar