onsdag 23. september 2009

Egyptisk plakat
Elevene fikk i oppgave å se næremere på ett at temaene fra Oldtidens Egypt, og fremstille dette i en plakat.
Fagstoff om Egypt og layout vurderes som fagkriterier.
Elevene fikk ca 4 timer på oppgaven.

onsdag 16. september 2009

tegnekurs - å hente fram lyset..
I denne oppgaven skulle dh2 visuelle kunstfag 1 fremstille lys og skygge ved å tegne med viskelær på et ark som var svartsotet av kull.
Elevene skulle hente fram lyset, og modellere en løk med minst 4 gråtoner fra svart til hvitt.

elevene brukte ca 3 skoletimer på denne oppgaven.

Collage med tema fargesymbolikk
Elevene fikk i oppgave å gjøre seg kjent med farges symbolvirkning. Elevene skulle framstille dette i en collage som kombinerte tekst om fargesymbolikk og litt av elevenes favorittfarger og interesser.

Tid på oppgaven: 12 timer.

mandag 7. september 2009

tegneopplæring

tegneopplæring for "nybegynnere" trenger mange ulike tilnærminger.
vi forsøker med en sakte start der form og linje er sentral.