fredag 30. mars 2012

Borettslag Dh2bI faget design og arkitektur 1 har vi sett på måter å bo på, og vi har satt oss inn i Norges utvikling av drabantbyer i etterkrigstiden. Elevene har undersøkt borettslag og i grupper designet egne borettslag av ulike konsept med tanke på Bodø. Elevene lagde også plantegninger over de ulike leilighetene i hver boenhet, og alle eventualiteter fra bodplass til utsikt er tatt hensyn til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar