onsdag 9. november 2011

sp3f- bilder fra prosess til Abstrakt maleri

Elevene i sp3f har tatt utganspunkt i arbeid med kroki (hurtige skisser av menneske eller gjenstander) og skal lage sitt eget abstrakte maleri. Det abstakte maleriet skal ha fargekontraster, være i balanse, ha størrelseskontrast og strukturkontrast. Her er bilder fra prosessen så langt. Bildene er ca a2 og malt i akryl

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar