mandag 11. oktober 2010

Utforskning av arkitekturbegreper: Modell av bruerFoto: Elever i sp3f

Trykk, strekk, likevekt, balanse og avstivere var noen av begrepene elevene skulle utforske i arkitektur.
Bruene skal illustrere begrepene, og tar utganspunkt i jernbanebru og hengebru.
Elevene la blant annet bøker på modellene av bruene for å se hvor mye vekt bruene tålte.

Bruene er del av et større arbeid om arkitekturbegreper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar